Gravida pollen astma
Barn riskerar tidig astma om mamma utsätts för pollen

Om kvinnor utsätts för höga pollenhalter under graviditeten, löper barnen större risk att få astma tidigt i livet. Det har en grupp forskare vid Umeå universitet kommit fram till.

Höga pollenhalter under graviditetens sista tolv veckor ökar risken för att barnet får astmaliknande besvär under sitt första levnadsår. Det finns flera tänkbara orsaker till detta. Gravida, pollenallergiska kvinnor kan vid höga pollenhalter få allergiska reaktioner och astmabesvär, som kan påverka det ofödda barnets miljö och immunförsvarets utveckling. En annan möjlighet är att gravida som reagerar kraftigt på pollen får komplikationer och föder för tidigt, vilket ökar risken att barnet får luftvägsproblem. Några uppgifter om att mammorna i studien är allergiska finns dock inte.

– I den här studien har vi inga uppgifter om det, men vi har spekulerat över att det skulle kunna vara en förklaring. Flera studier visar att ökade astmabesvär under graviditeten kan öka risken för komplikationer, säger Lennart Bråbäck, seniorkonsult på enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Pollentyp spelar ingen roll

Det finns flera studier som visar att det finns ett samband mellan att vara född under pollensäsongen och att löpa större risk att få astma eller allergier. Även om pollensäsongen är årstidsbunden, finns det stora variationer i pollennivåerna mellan åren. Ett kraftigt pollenår ökar risken att barnet får astma, oavsett när under pollensäsongen de sista tolv veckorna av graviditeten infaller. Man kan inte se att vissa typer av pollen är värre än andra.

– Vår studie baseras på uppgifter om de totala pollenhalterna, oavsett pollenslag. Det intressanta är att sambandet med pollenhalter är oberoende av årstid, fortsätter Lennart.

Oklar påverkan på lång sikt

För att komma fram till sina resultat har forskarna studerat 110 000 graviditeter i Stockholmsområdet. I analysen justerade man för faktorer som mammans rökning och årstid. Vilka konsekvenser höga halter av pollen under graviditeten får i ett längre perspektiv vet forskarna dock inte, enligt Lennart.

– Vi har inga uppgifter om barnets risk för astma efter det första levnadsåret. Vi vet inte heller vilken typ av astma barnen har. Astma under första året utlöses ofta av virusinfektioner, och vi vet att många barn med den typen av besvär blir av med sin astma när de kommer upp i skolåldern.

Ingen fördel med tidig pollenexponering

Lennart menar att hans och de övriga forskarnas fynd trots allt är ganska förvånande och behöver bekräftas av andra studier. Några belägg för att tidig exponering för pollen motverkar astma och allergier, som det gör för vissa typer av bakterier, finns i vilket fall inte.

– Det finns vad vi vet inga studier som övertygande visar att exponering för pollen under graviditet eller tidiga småbarnsår skulle minska risken för senare astma eller allergi, avrundar han.

Text: Niclas Samuelsson

Niclas är frilansskribent med många års erfarenhet av att skriva om frågor som rör medicin och hälsa.

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.